Anniken Huitfeldts tale ved åpningen av Arbeidermuseet

Åpning Arbeidermuseet 170613 161Kjære alle sammen,
Jeg er veldig glad for å få åpne Arbeidermuseet!
Mange miljøer har lenge ønsket et Arbeidermuseum. Ikke minst lokalmiljøet på Sagene, Sagene Arbeidersamfunn, Sagene Arbeiderparti og LO. Takk til alle ildsjelene som står bak Arbeidermuseet!
Les videre

Velkommen til Oslos nye arbeidermuseum


PapirkopiMandag 17. juni åpnet arbeidsminister Anniken Huitfeldt Oslos nyeste museum – Arbeidermuseet på Sagene. Museet skal formidle Akerselvas industri- og arbeiderhistorie gjennom utstillinger, omvisninger, elvevandringer og digitale tilbud.

Les videre

Positive signaler fra Riksantikvaren!


Faksimile av Aftenposten 23092012Aftenposten melder i sin søndagsutgave 23. september at kulturminnepolitikken skal endre fokus. Urbanitet og kulturelt mangfold skal få større plass i kulturminnevernet. Dette er på høy tid, og et svært positivt signal fra Riksantikvaren.

Les videre