Anniken Huitfeldts tale ved åpningen av Arbeidermuseet

Åpning Arbeidermuseet 170613 161Kjære alle sammen,
Jeg er veldig glad for å få åpne Arbeidermuseet!
Mange miljøer har lenge ønsket et Arbeidermuseum. Ikke minst lokalmiljøet på Sagene, Sagene Arbeidersamfunn, Sagene Arbeiderparti og LO. Takk til alle ildsjelene som står bak Arbeidermuseet!
Les videre

Velkommen til Oslos nye arbeidermuseum


PapirkopiMandag 17. juni åpnet arbeidsminister Anniken Huitfeldt Oslos nyeste museum – Arbeidermuseet på Sagene. Museet skal formidle Akerselvas industri- og arbeiderhistorie gjennom utstillinger, omvisninger, elvevandringer og digitale tilbud.

Les videre

Positive signaler fra Riksantikvaren!


Faksimile av Aftenposten 23092012Aftenposten melder i sin søndagsutgave 23. september at kulturminnepolitikken skal endre fokus. Urbanitet og kulturelt mangfold skal få større plass i kulturminnevernet. Dette er på høy tid, og et svært positivt signal fra Riksantikvaren.

Les videre

«Kjenn din by!» – eller gå deg vill

Kjenn Din By på Rådhusplassen Foto: Oskar Seljeskog/Oslo MuseumOslo Museum er i en gunstig posisjon, ettersom selve byen er en levende formidlingsarena. Ikke bare har vi våre faste utstillinger på Frogner og Grønland, men hele byens mangfoldighet fungerer som et museum. Det er flere gode grunner til å utforske Oslo, og riktig nok; hundrevis følger våre byvandringer hver eneste sesong. Hvorfor er det så populært?

Les videre

På den annen side…

Museene har de senere årene blitt utfordret til å være bevisst sin rolle som kritisk samfunnsaktør. De skal ha en faglig fri stilling, og kunne stille kritiske spørsmål ved samfunnstema i fortid og nåtid. Men hvordan skal vi forstå dette? Hva vil det si å være en kritisk samfunnsaktør?

Les videre