På den annen side…

Museene har de senere årene blitt utfordret til å være bevisst sin rolle som kritisk samfunnsaktør. De skal ha en faglig fri stilling, og kunne stille kritiske spørsmål ved samfunnstema i fortid og nåtid. Men hvordan skal vi forstå dette? Hva vil det si å være en kritisk samfunnsaktør?

Tekst: Hans Philip Einarsen, debattansvarlig og forskningskoordinator, Oslo Museum

I Stortingsmelding 49, «Framtidas museum» kan vi lese at «Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt. Aktiv formidling er viktig både i et demokratiperspektiv og et allment kulturperspektiv. Det innebærer at formidlingen må kunne være kritisk og nyskapende både når det gjelder tematikk og virkemidler.[…] God formidling skal endre våre holdninger, fordommer og perspektiver. (s. 155).»

Formidling som fremmer dialog og kritisk refleksjon

Sitatet fra stortingsmeldingen samsvarer godt med verdigrunnlaget Oslo Museum bygger på. Vi ønsker å fylle rollen som aktuell og kritisk samfunnsaktør gjennom formidlingstiltak som fremmer dialog og refleksjon. En sak har som kjent flere sider, og Oslo Museum ønsker å være med å kjempe kampen for nyansene og å være en motvekt til medias ofte ensidige fremstilling av aktuelle saker.

Fra folkemøtet «Før og etter rosetoget. Kan samholdet overleve innvandringsdebatten?»

Debatt og dialogmøter

En viktig ingrediens i dette arbeidet er debatter og dialogmøter der vi inviterer fagfolk, politikere og byens innbyggere til meningsbrytning, refleksjon og analyse om aktuelle og komplekse temaer. Hva innebærer det at nærmere 50% av Oslos befolkning kommer til å ha innvandrerbakgrunn om 30 år? Hva ligger bak begrepene og tallene? Hvilke utfordringer og muligheter gir dette i et framtidsperspektiv? Er forbud den eneste løsningen på tiggerproblemene i hovedstaden, og hva handlet saken om ”moralpolitiet” på Grønland egentlig om? Bør høyblokka i regjeringskvartalet rives, eller er den et så viktig kulturminne og symbolbygg at den bør bevares for ettertiden?

Oslobydebatten

Konseptet startet som en samtalerekke i 2011 i samarbeid med forskningsprogrammet CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge, UiO). I år gjennomfører vi debattmøter under navnet «Oslobydebatten» i et fruktbart og nært samarbeid med Aftenposten aften. Debattmøtene tar opp sentrale spørsmål som angår byens fysiske og sosiale utvikling, og tematiserer blant annet utfordringer og muligheter i den flerkulturelle storbyen.

Selvrefleksjon

Utfordringen til museene om å drive aktuell og kritisk formidling er viktig, men dette handler om mye mer enn å arrangere debattkvelder på museet. Skal vi ha en aktiv samfunnsrolle, må vi kontinuerlige stille spørsmål om hvordan vi skal speile komplekse og sammensatte samfunn. Hvilke historier forteller vi, og hvilken og hvem sin versjon av virkeligheten er det vi reflekterer? Hvem får ta del i, og hvem blir ekskludert fra kulturarven? Og hvem avgjør hva som er viktig nok til å bli et prosjekt på museet? Spørsmålene anskueliggjør museenes definisjonsmakt.

Sosialantropolog Marianne Gullestad tar til orde for til det hun kaller kritisk ivaretagelse av tradisjoner i boken ”Det norske sett med nye øyne” og forklarer: ”I stede for å ”verne”, ”gjenreise” og ”styrke” de såkalte fellesverdier, vil jeg argumentere for å kritisere, diskutere og reforhandle de spilleregler som det norske samfunnet har bygget på (…)” (Gullestad 2002).

Oslo Museum ønsker å være et sted hvor holdninger og verdier blir diskutert og belyst gjennom nye perspektiver. Samtalekvelder og debatter er en viktig del av dette. Det handler om å se saken fra en annen side!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s